Zásady ochrany osobných údajov

Stránka kengurupro.eu vlastnená spoločnosťou Kenguru Pro, ktorá je správcom vašich osobných údajov.

Používame tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré stanovujú, ako spracovávame zhromaždené informácie kengurupro.eu, ako aj dôvody, prečo o vás musíme zhromažďovať určité osobné údaje. Preto by ste si pred použitím stránky kengurupro.eu mali prečítať tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Záleží nám na vašich osobných údajoch a zaručujeme ich dôvernosť a bezpečnosť.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme:

Keď navštívite kengurupro.eu, automaticky zhromažďujeme určité informácie o vašom zariadení, vrátane informácií o vašom webovom prehliadači, IP adrese, časovom pásme atď. a niektorých nainštalovaných súboroch cookie vo vašom zariadení. Okrem toho, keď si prehliadate stránku, zhromažďujeme informácie o jednotlivých stránkach alebo produktoch, ktoré si prezeráte, ktoré stránky alebo hľadané výrazy vás nasmerovali na stránku a ako s touto stránkou komunikujete. Tieto automaticky zhromaždené informácie označujeme ako „Informácie o zariadení“. Okrem toho môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete (vrátane mena, priezviska, adresy, fakturačných údajov atď.) pri registrácii, aby sme mohli splniť zmluvu.

Prečo spracovávame vaše údaje?

Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť zákazníkov, a preto musíme narábať s minimálnym množstvom používateľských údajov: s takým množstvom, koľko je potrebné na údržbu stránky. Automaticky zhromaždené informácie sa používajú iba na identifikáciu potenciálnych porušení a získanie štatistických informácií o používaní stránky. Tieto štatistické informácie sa nezhromažďujú tak, aby bolo možné identifikovať konkrétneho používateľa systému.

Stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste nám povedali, kto ste, alebo aby ste prezradili akékoľvek informácie, na základe ktorých by vás ktokoľvek mohol identifikovať ako konkrétnu osobu. Ak však chcete využívať niektoré funkcie stránky, chcete dostávať náš newsletter alebo iné informácie vyplnením formulára, môžete nám poskytnúť osobné údaje, ako je vaša e-mailová adresa, meno, priezvisko , bydlisko, organizácia, telefón. Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete svoje osobné údaje, ale v takom prípade nebudete môcť používať niektoré funkcie Stránky. Napríklad možno nebudete môcť dostávať náš newsletter alebo nás kontaktovať priamo prostredníctvom Stránky. Používatelia, ktorí si nie sú istí, aké informácie sú povinné, nás môžu kontaktovať na adrese info@kengurupro.eu.

Vaše práva:
Ak ste obyvateľom Európy, máte nasledujúce práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi:

  • Právo na informácie.
  • Prístupové právo.
  • Právo na opravu.
  • Právo na zničenie údajov.
  • Právo na obmedzenie spracovania.
  • Právo na prenosnosť údajov.
  • Právo na obnovenie.
  • Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním.

Ak chcete toto právo uplatniť, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Okrem toho, ak ste obyvateľom Európy, berieme na vedomie, že spracovávame vaše informácie, aby sme plnili zmluvy, ktoré s vami môžu byť uzavreté (napríklad, ak zadáte objednávku prostredníctvom stránky) alebo inak, aby sme presadzovali naše legitímne obchodné záujmy uvedené vyššie. Okrem toho si uvedomte, že vaše informácie môžu byť prenesené mimo Európy vrátane Kanady a Spojených štátov amerických.

Odkazy na iné stránky:

Naša stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov takýchto stránok alebo tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si skontrolovali, kedy opúšťate našu stránku, a prečítali si vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej stránky, ktorá môže zhromažďovať osobné údaje.

Bezpečnosť informácií:

Informácie, ktoré poskytujete, chránime na počítačových serveroch v kontrolovanom, bezpečnom prostredí chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Prijímame primerané administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, použitím, úpravou a zverejnením osobných údajov pod jej kontrolou a uchovávaním. Prenos údajov cez internet alebo bezdrôtovú sieť však nemožno zaručiť.

Právne sprístupnenie:

Zverejníme akékoľvek informácie, ktoré zhromažďujeme, používame alebo prijímame, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon, napríklad na základe predvolania alebo podobného právneho procesu, a keď sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, vašej bezpečnosti, alebo bezpečnosť iných, vyšetrovať podvody alebo reagovať na žiadosť vlády.

Kontaktné informácie:

Ak by ste nás chceli kontaktovať, aby sme sa dozvedeli viac o týchto Zásadách, alebo by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti s akýmikoľvek záležitosťami týkajúcimi sa individuálnych práv a vašich osobných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresu info@kengurupro.eu.

calisthenic equipment
calisthenics equipment
workout equipment
workout kids
calisthenics equipment
Scroll to Top