Pre architektov

Výkresy a náčrty zariadení

Všetky zariadenia KENGURU PRO sú dostupné v digitálnej forme v prostrediach AutoCAD, AutoCAD 3D. Požiadavky na vybavenie a formát súboru posielajte na adresu info@kengurupro.eu
Máme tiež záujem o partnerstvo s vami pri implementácii nášho zariadenia vo vašich budúcich projektoch.

calisthenic equipment
calisthenics equipment
workout equipment
workout kids
calisthenics equipment
Scroll to Top