Výstražné falzifikáty

Chceme vás upozorniť na množstvo bezohľadných výrobcov street workoutového vybavenia na domácom trhu. Buďte veľmi ostražití, najmä s ohľadom na tých výrobcov, ktorých webové stránky obsahujú iba nakreslené (v 2D, 3D) dizajnové rozloženia a neobsahujú fotografie skutočných objektov, ktoré skonštruovali.

Týmto výrobcom chýbajú technológie a skúsenosti s výrobou a inštaláciou zariadení pre street workout. Najmä pokiaľ ide o uzly pripojenia, zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti konštrukcií vo všeobecnosti. Buďte opatrní pri výbere dodávateľa a pamätajte, že zdravie a život mladých ľudí vo veľkej miere závisí od kvality zariadenia. Nevystavujte svoje deti zbytočnému riziku!

calisthenic equipment
calisthenics equipment
workout equipment
workout kids
calisthenics equipment
Scroll to Top