360m² Outdoorového parku vybudovaného v Detmolde, Nemeko

Outdoorový park pre street workout a kalisteniku vybudoval bývalý občan Detmoldu v Nemecku pre miestnu školu ako dar: aby miestnym deťom umožnil cvičiť vonku počas vyučovania a po škole. Vonkajšie cvičebné zariadenie bolo vybudované na mieste, kde bolo potrebné realizovať seriózny projekt odvádzania vody. Park pozostáva z ťahadiel, bradiel, posilňovacích lavíc, opíc, švédskych stien a mnohých ďalších zariadení. Park je vybudovaný tak, aby poskytoval možnosť simultánneho cvičenia viacerých ľudí súčasne.

Equipment / / 360m² Outdoorového parku vybudovaného v Detmolde, Nemeko

360m² Outdoorového parku vybudovaného v Detmolde, Nemeko

Outdoorový park pre street workout a kalisteniku vybudoval bývalý občan Detmoldu v Nemecku pre miestnu školu ako dar: aby miestnym deťom umožnil cvičiť vonku počas vyučovania a po škole. Vonkajšie cvičebné zariadenie bolo vybudované na mieste, kde bolo potrebné realizovať seriózny projekt odvádzania vody. Park pozostáva z ťahadiel, bradiel, posilňovacích lavíc, opíc, švédskych stien a …

360m² Outdoorového parku vybudovaného v Detmolde, Nemeko Read More »

  You might also like

  calisthenic equipment
  calisthenics equipment
  workout equipment
  workout kids
  calisthenics equipment
  Scroll to Top